Η Επιστήμη Πίσω από το Φρούτο του Νόνι

Ο κόσμος της επιστήμης έχει προοδεύσει πoλύ από την εποχή των πρώτων ερευνών πάνω στο νόνι, αλλά το αρχικό συμπέρασμα παραμένει το ίδιο. Το νόνι σου κάνει καλό.
Πρόσφατα, καινούριες εταιρίες χυμών έχουν δείξει ενδιαφέρον για τα υγιεινά οφέλη των φλαβονοειδών και των πολυφαινόλων, αλλά αυτά υπάρχουν σε όλα τα φρούτα. Και δυστυχώς, πολλά φλαβονοειδή είναι πολύ ασταθή διασπώνται κατά την επεξεργασία την παστεριοποίηση και την αποθήκευση.

Αλλά τα ιριδοειδή διαφέρουν από τα φλαβονοειδή. Δεν είναι ασταθείς πολυφαινόλες. Τα ιριδοειδή συντίθονται από φυτά διαμέσου βιοχημικών λειτουργιών.
Τα ιριδοειδή είναι εξαιρετικά σταθερά, και ειδικά αυτά που υπάρχουν στο φρούτο του νόνι. Το DAA, το ποιό κοινό συστατικό του Tahitian Noni, δεν καταστρέφεται κατά την συγκομιδή, την επεξεργασία ή την αποθήκευση.

© Copyright 2019 Independent Product Consultant for Tahitian Noni International Member ID #2943246
Tahitian Noni™ International Used with permission. All rights reserved | Tahitian Noni™ ,
MORINDA inc are trademarks of Tahitian Noni International